+++بسم الله الرحمن الرحیممیلاد بزرگ منجی عالم بشریت و امام صادقعلیهاسلام بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)مبارک باد.همچنین این روز مبارک را در هفته وحدت اسلامیبه حضورهمه مسلمانان جهان و تمام شیعیان و همه ایرانیان درسراسرعالم و تمامی آزادگان جهانتبریک و تهنیت عرض نموده وامیدواریم که با عمل به سخنان و اعمال و سیره حضرت محمدمصطفی(ص) و حضرت امام جعفرصادق(ع) بتوانیم جامعه و مدینه فاضله مدنظر ائمه اطهارعلیهاسلام و پیامبراعظم اسلام رابسازیم که نمونهو الگویی برای همه مسلمانان و شیعیان و آزادگانجهان گردد.انشاءالله تعالی فرجة الشریف فی هذاالزمان و عجل فی فرج مولانا صاجب الزمان +++++++++++ معلم بلاگ +++ باسمه تعالی In the name of God compassionate & mercifulBirthday of our prophet Moallemblog congratulate the birthday of Mohammad (p.b.h.u)Our prophet To you & says Happy birthday of mohammad to mahdi The 12th leader of muslims Till is absent ann will appear by order The our God At the time that wants the God.We congratulate this birthday to people whoBelieves to other religions & freedomers around the world .be successful always+++++++++moallemblog+++in the name of God compassionate & mercifulcontinue the crimes at gaza also the ceasefire at gaza .the Zionist regim attack by fighters to gaza and break the ceasefire and kills & injured the Palestinians at gaza and the fire is hiding & might flamesand burn the aera of gaza & palestin & othercountries of middle east & the others that havecome from far countries for steal the oil & otherthings from this region ,s peoples .freemen & freewomen around the world pleaserescue and save the children & women & otherPalestinian from criminal action Zionist regime.++++++++++++ moallemblog++++++++++861226بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم تبیان با آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی ، به اطلاع میرسانم که متاسفانه برای اینجانب بااشتباهدر یک کلیک ، مقدار زیادی اکانت ایترنت رایگان به ایمیل اینجانب در یاهو فرستاده اندکه بنده استفاده،ننمودم بلکه برای سوءاستفاده دیگران آنها را از صندوق پیامها حذف کردم((چون فرهنگی هستم آموزش وپرورش اینترنت میدهد))...لذا استفاده نشده ضمن اینکه بعداز اصرار تبیان براینکه بجای امتیازات سه ساله ام اکانت اینترنت برایاینجانب فرستاده اند من خواستم امتحان کنم که آیاکارمیکندیاخیرکه متاسفانه کارنمیکرد.((((درصورتی که اکانتهای بیرون یا آموزش و پرورشاگر استفاده نکنی باطل نمیشود و میتوان هرزمان کهخواستی استفاده کنی))))تازه اگرجنسی خریدی ،اشتباه از دوطرف قابل برگشت است؟چه رسد به اینکه در کارفرهنگی باید گذشت بیشترباشد تازه من استفاده ای هم نکرده ام ومیتوانیدکارت اینترنت خود رابه هرکس دیگرکه خواستیدارائهکنید؟؟؟؟اینجانب از آن مقام محترم درخواست دارم که بجای امتیازات سه ساله اینجانب همانطور که بارها تقاضاکرده ام که اجرانشده است ((((کتابهای سخنان ائمه و معصومین علیهاسلام ارسال شود)))).باتشکر فراوان از دستورمقتضی که صادرمیفرمائیدHagi bina++++++++++++++++ باسمه تعالی قابل توجه ممیزان مطالب روزانه و تبلاگ با تشکراز تذکرات بموقع شما ، مطالبی که ارسالمیشود ،برای مقامات مربوطه نیزهمزمان ارسال میگردد تا آنان نیزپاسخ های خود را ارسال کنندتا طبق قانون رسانه در مطالب روزانه و تبلاگ به نمایش گذاشته شود و باعث روشن شدن مطالب و پیگیری امور گردد تا انشاءالله به ایجاد جامعه سالمواسلامی کمک و یاری شود.بدیهی است که از کمکهای بموقع عزیزان تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی نیزهمواره استقبال مینمائیم .اجرکم عندالله تعالی Hagi bina ++++++++++ moallemblog+++++871229 بسم الله الرحمن الرحیم 29 اسفند تجلی وحدت هر زمان که وحدت بین نیروهای جامعه حکمفرماشده است ،میوه شیرینش،پیروزی ملت سرفراز اسلامی ایران بوده است،روزملی شدن صنعت نفت، یکی از این روزهای شیرین است.که به ملت ایران میگویدکه((همانطورکه حضرت امام خمینی(ره)فرمودند:وحدت کلمه سبب این موفقیتهاست))پس به نصایح حضرت امام(ره) و همه دلسوختگان ملت گوش کنیم:که همواره وحدت کلمه باعث پیروزیها و موفقیتهای بعدی خواهدبود.که:"واعتصموا بحبل الله جمیعا" ولاتفرقوا" به ریسمان هدایت الهی چنگ بزنید وازگِرد آن متفرّق نشوید.++++++++++++++++++++معلم بلاگ +++ In the name of God compassionate & merciful 29th esfand setting free day for iran oil companyby uniting between leader at this day iran nation sets free the iran oil company from the foreigns & the England & other countries & save the oil for the people of iran & the future peoples of iran this might be by uniting between all of iran ,s nation .this was the our great leader emam khomaeinithat “ uniting causes victory”thus we must hear the message of our leader & the history ,when we are together will be successfuland when we aren,t together the enemy is victory & glad & happy & we are worry from what happened.History says :We must unite against the enemies.+++++++++++moallemblog++++++++++++++باسمه تعالی بهارطبیعت و هجرت پیامبراسلام وسال نو مبارک/معلم بلاگ ، ماه ربیع و تازه شدن طبیعت را تهنیت گفته و تقارن این ایام خجسته رابا سالگرد تاریخیهجرت پیامبراعظم(ص) ازمکه به مدینه را به فال نیک گرفته و امیدآن دارد که ما نیز با الهام از طبیعت از رفتار کنونی خود به فطرت پاک و خداییخویش در این ایاّم هجرت مقدس داشته باشیم ،سفری که درآن همه ناپاکیها و عداوتها و نامهربانیها را بدور بریزیم و بجای آن درخت دوستی و صفا و راستی و صمیمیّت بنشانیم و با استعانت از حقتعالی به دنباله روی و عمل به سیره نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهاسلام بپردازیم و آن کنیم که مورد رضایت حق تعالی باشد که البته خشنودی حضرت حجه بن الحسن مهدی(عج) رانیز اعمال درست و انسانی و اسلامی مادرپی خواهد داشت .///او که دربین ماست و از اعمال شیعیانش .واحوال آنان بی خبر نیست /// پس میگوییم در این ایّام مبارک که: ((((الهی عجل لولیک الفرح و العافیه والنصر....))))++++++++++ معلم بلاگ ++++880101بسم الله الرّحمن الرّحیم حضرت پیامبراسلام (ص)میفرمایند: ((بهترین صفات دین شما،پرهیزگاری است)).++++++معلم بلاگ +++یا کریم حضرت امام ششم(ع)میفرمایند: نیکی واحسان آنست که بی درنگ باشد، ودر پی آن منتی نباشد.++++++معلم بلاگ +++یارحیم حضرت امام جعفرصادق(ع)میفرمایند: خداوند روزه را واجب کرد؛ تا:دارا و ندار مساوی گردندۀ+++++++++معلم بلاگ +++یا ارحم الرّاحمین حضرت معصوم(ع)میفرمایند: درماه رمضان درهای آسمان و بهشت باز است؛ وتا آخر این ماه بسته نخواهدشد.+++++++++++ معلم بلاگ +++++++++یامنّانحضرت محمدمصطفی(س)میفرمایند: بخیل است انکه؛نام مرادر نزد اوببرند و او صلوات نفرستد.+++++++                                                                    معلم بلاگ +++++بنام خدا تسلیت بمناسبت عروج ملکوتی همسرحضرت امام (ره) معلم بلاگ؛ عروج ملکوتی همسر باوفا و فاضله حضرتامام خمینی(ره) را به محضر همه رهروان آن حضرت وهمه ملت شریف ایران و خانواده حضرت امام .تسلیت وتعزیت عرض نموده و برای این بانوی باتقوا و عالمه رحمتالهی را از پیشگاه حق تعالی مسئلت داریم.+++++++++ معلم بلاگ +++ یا رحیم حضرت امام زین العابدین(ع)میفرمایند: اِنْتِظارُ الْفَرَج ِمِنْ اَعْظَم ِالْعَمَل ِ.انتظار فرج ؛ ازجمله بزرگترین اعمال انسان است.++++++++++ معلم بلاگ +++ بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول مکرم اسلام (ص)میفرمایند: دونعمت که شکرآن گزارده نمیشود:امنیت و سلامتی است.+++++++++ معلم بلاگ ++++باسمه تعالی حضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:آرامش غنیمت است و؛ ترک آن خسارت است.++++++++++معلم بلاگ +++یا مستعان حضرت مولای متقیان علی(ع) میفرمایند: همنشینی با اهل دین ؛شرف دین و دنیاست. +++++++ معلم بلاگ +++بنام ایزدمنّان حضرت معصوم (ع) میفرماید: کسی که ستمی ببیند و به آن صبرکند؛خداوند عزت او را بیفزاید.++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم یا مُقَلِِّبَ القُلوبِ وَ الاَبصار    یا مُدَبِّرَ اللَیلِ وَ النَهّاریا مُحَوِّلَ الحَولِ وَ الاَحوال           حَوِّل حالَنا اِلی اَحسَنِ الحال        **********880104باسمه تعالیحضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:دانشی که؛ به نااهل سپرده شود،تلف میشود.+++++++ معلم بلاگ +++بسمه تعالی حضرت رسول گرامی اسلام(ص)فرمودند:با آنکه باتوقطع رابطه کرده؛رابطه برقرارکن؛و به کسی که به توبدیکرده،خوبی کن.و حق رابگو اگرچهبه ضررت باشد.++++++معلم بلاگ +++880117بسم الله الرحمن الرحیمحضرت علی(ع)میفرمایند: خودشناسی ++++++بالاترین مرتبه خردمندی است.++++++++++معلم بلاگ +++ باسمه تعالیحضرت رسول مکرم اسلام (ص)میفرمایند: ++++++++++اظهار تنگدستی وتظاهربه فقر+++++انسان را فقیر میکند.+++++++++++++معلم بلاگ+++یا رحمن/این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست++++++این چه شمعی است که جانهاهمه پروانه اوست++++++معلم بلاگ +++یا رحیم/حضرت سیدالشهداء(ع)میفرمایند:++اگر مرد نیستید لااقل آزاده باشید.++++++++++معلم بلاگ +++یاکریم /حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند:+++++کُلُ یَوم  ٍ عاشُورا وَ کُلُ اَرض  ٍ کَربَلاهرروزی عاشورا و هر سرزمینی کربلاست.++++++++++++معلم بلاگ+++باسمه تعالی حضرت محمدمصطفی (ص)میفرمایند: سحرخیز باشید که:+++++++++++++++++برکت در سحر است.++++++++++معلم بلاگ +++باسمه تعالی مولی الموحدین علی(ع)میفرمایند:+++++به تحصیل علوم بپردازید تا عالم شویدو++کمتر سخن بگوئید تا سالم بمانید.++++++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم/
دسته ها :
دوشنبه هفدهم 1 1388
ص
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
ص1
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
ص2
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
سص1
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388

shahr gorgan

میدان وحدت اسلامی گرگان -مرکز استان گلستان

سال نو برهمه مسلمانان مبارک

دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
قثئثئذثق
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
+++بسم الله الرحمن الرحیممیلاد بزرگ منجی عالم بشریت و امام صادقعلیهاسلام بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)مبارک باد.همچنین این روز مبارک را در هفته وحدت اسلامیبه حضورهمه مسلمانان جهان و تمام شیعیان و همه ایرانیان درسراسرعالم و تمامی آزادگان جهانتبریک و تهنیت عرض نموده وامیدواریم که با عمل به سخنان و اعمال و سیره حضرت محمدمصطفی(ص) و حضرت امام جعفرصادق(ع) بتوانیم جامعه و مدینه فاضله مدنظر ائمه اطهارعلیهاسلام و پیامبراعظم اسلام رابسازیم که نمونهو الگویی برای همه مسلمانان و شیعیان و آزادگانجهان گردد.انشاءالله تعالی فرجة الشریف فی هذاالزمان و عجل فی فرج مولانا صاجب الزمان +++++++++++ معلم بلاگ +++ باسمه تعالی In the name of God compassionate & mercifulBirthday of our prophet Moallemblog congratulate the birthday of Mohammad (p.b.h.u)Our prophet To you & says Happy birthday of mohammad to mahdi The 12th leader of muslims Till is absent ann will appear by order The our God At the time that wants the God.We congratulate this birthday to people whoBelieves to other religions & freedomers around the world .be successful always+++++++++moallemblog+++in the name of God compassionate & mercifulcontinue the crimes at gaza also the ceasefire at gaza .the Zionist regim attack by fighters to gaza and break the ceasefire and kills & injured the Palestinians at gaza and the fire is hiding & might flamesand burn the aera of gaza & palestin & othercountries of middle east & the others that havecome from far countries for steal the oil & otherthings from this region ,s peoples .freemen & freewomen around the world pleaserescue and save the children & women & otherPalestinian from criminal action Zionist regime.++++++++++++ moallemblog++++++++++861226بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم تبیان با آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی ، به اطلاع میرسانم که متاسفانه برای اینجانب بااشتباهدر یک کلیک ، مقدار زیادی اکانت ایترنت رایگان به ایمیل اینجانب در یاهو فرستاده اندکه بنده استفاده،ننمودم بلکه برای سوءاستفاده دیگران آنها را از صندوق پیامها حذف کردم((چون فرهنگی هستم آموزش وپرورش اینترنت میدهد))...لذا استفاده نشده ضمن اینکه بعداز اصرار تبیان براینکه بجای امتیازات سه ساله ام اکانت اینترنت برایاینجانب فرستاده اند من خواستم امتحان کنم که آیاکارمیکندیاخیرکه متاسفانه کارنمیکرد.((((درصورتی که اکانتهای بیرون یا آموزش و پرورشاگر استفاده نکنی باطل نمیشود و میتوان هرزمان کهخواستی استفاده کنی))))تازه اگرجنسی خریدی ،اشتباه از دوطرف قابل برگشت است؟چه رسد به اینکه در کارفرهنگی باید گذشت بیشترباشد تازه من استفاده ای هم نکرده ام ومیتوانیدکارت اینترنت خود رابه هرکس دیگرکه خواستیدارائهکنید؟؟؟؟اینجانب از آن مقام محترم درخواست دارم که بجای امتیازات سه ساله اینجانب همانطور که بارها تقاضاکرده ام که اجرانشده است ((((کتابهای سخنان ائمه و معصومین علیهاسلام ارسال شود)))).باتشکر فراوان از دستورمقتضی که صادرمیفرمائیدHagi bina++++++++++++++++ باسمه تعالی قابل توجه ممیزان مطالب روزانه و تبلاگ با تشکراز تذکرات بموقع شما ، مطالبی که ارسالمیشود ،برای مقامات مربوطه نیزهمزمان ارسال میگردد تا آنان نیزپاسخ های خود را ارسال کنندتا طبق قانون رسانه در مطالب روزانه و تبلاگ به نمایش گذاشته شود و باعث روشن شدن مطالب و پیگیری امور گردد تا انشاءالله به ایجاد جامعه سالمواسلامی کمک و یاری شود.بدیهی است که از کمکهای بموقع عزیزان تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی نیزهمواره استقبال مینمائیم .اجرکم عندالله تعالی Hagi bina ++++++++++ moallemblog+++++871229 بسم الله الرحمن الرحیم 29 اسفند تجلی وحدت هر زمان که وحدت بین نیروهای جامعه حکمفرماشده است ،میوه شیرینش،پیروزی ملت سرفراز اسلامی ایران بوده است،روزملی شدن صنعت نفت، یکی از این روزهای شیرین است.که به ملت ایران میگویدکه((همانطورکه حضرت امام خمینی(ره)فرمودند:وحدت کلمه سبب این موفقیتهاست))پس به نصایح حضرت امام(ره) و همه دلسوختگان ملت گوش کنیم:که همواره وحدت کلمه باعث پیروزیها و موفقیتهای بعدی خواهدبود.که:"واعتصموا بحبل الله جمیعا" ولاتفرقوا" به ریسمان هدایت الهی چنگ بزنید وازگِرد آن متفرّق نشوید.++++++++++++++++++++معلم بلاگ +++ In the name of God compassionate & merciful 29th esfand setting free day for iran oil companyby uniting between leader at this day iran nation sets free the iran oil company from the foreigns & the England & other countries & save the oil for the people of iran & the future peoples of iran this might be by uniting between all of iran ,s nation .this was the our great leader emam khomaeinithat “ uniting causes victory”thus we must hear the message of our leader & the history ,when we are together will be successfuland when we aren,t together the enemy is victory & glad & happy & we are worry from what happened.History says :We must unite against the enemies.+++++++++++moallemblog++++++++++++++باسمه تعالی بهارطبیعت و هجرت پیامبراسلام وسال نو مبارک/معلم بلاگ ، ماه ربیع و تازه شدن طبیعت را تهنیت گفته و تقارن این ایام خجسته رابا سالگرد تاریخیهجرت پیامبراعظم(ص) ازمکه به مدینه را به فال نیک گرفته و امیدآن دارد که ما نیز با الهام از طبیعت از رفتار کنونی خود به فطرت پاک و خداییخویش در این ایاّم هجرت مقدس داشته باشیم ،سفری که درآن همه ناپاکیها و عداوتها و نامهربانیها را بدور بریزیم و بجای آن درخت دوستی و صفا و راستی و صمیمیّت بنشانیم و با استعانت از حقتعالی به دنباله روی و عمل به سیره نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهاسلام بپردازیم و آن کنیم که مورد رضایت حق تعالی باشد که البته خشنودی حضرت حجه بن الحسن مهدی(عج) رانیز اعمال درست و انسانی و اسلامی مادرپی خواهد داشت .///او که دربین ماست و از اعمال شیعیانش .واحوال آنان بی خبر نیست /// پس میگوییم در این ایّام مبارک که: ((((الهی عجل لولیک الفرح و العافیه والنصر....))))++++++++++ معلم بلاگ ++++880101بسم الله الرّحمن الرّحیم حضرت پیامبراسلام (ص)میفرمایند: ((بهترین صفات دین شما،پرهیزگاری است)).++++++معلم بلاگ +++یا کریم حضرت امام ششم(ع)میفرمایند: نیکی واحسان آنست که بی درنگ باشد، ودر پی آن منتی نباشد.++++++معلم بلاگ +++یارحیم حضرت امام جعفرصادق(ع)میفرمایند: خداوند روزه را واجب کرد؛ تا:دارا و ندار مساوی گردندۀ+++++++++معلم بلاگ +++یا ارحم الرّاحمین حضرت معصوم(ع)میفرمایند: درماه رمضان درهای آسمان و بهشت باز است؛ وتا آخر این ماه بسته نخواهدشد.+++++++++++ معلم بلاگ +++++++++یامنّانحضرت محمدمصطفی(س)میفرمایند: بخیل است انکه؛نام مرادر نزد اوببرند و او صلوات نفرستد.+++++++                                                                    معلم بلاگ +++++بنام خدا تسلیت بمناسبت عروج ملکوتی همسرحضرت امام (ره) معلم بلاگ؛ عروج ملکوتی همسر باوفا و فاضله حضرتامام خمینی(ره) را به محضر همه رهروان آن حضرت وهمه ملت شریف ایران و خانواده حضرت امام .تسلیت وتعزیت عرض نموده و برای این بانوی باتقوا و عالمه رحمتالهی را از پیشگاه حق تعالی مسئلت داریم.+++++++++ معلم بلاگ +++ یا رحیم حضرت امام زین العابدین(ع)میفرمایند: اِنْتِظارُ الْفَرَج ِمِنْ اَعْظَم ِالْعَمَل ِ.انتظار فرج ؛ ازجمله بزرگترین اعمال انسان است.++++++++++ معلم بلاگ +++ بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول مکرم اسلام (ص)میفرمایند: دونعمت که شکرآن گزارده نمیشود:امنیت و سلامتی است.+++++++++ معلم بلاگ ++++باسمه تعالی حضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:آرامش غنیمت است و؛ ترک آن خسارت است.++++++++++معلم بلاگ +++یا مستعان حضرت مولای متقیان علی(ع) میفرمایند: همنشینی با اهل دین ؛شرف دین و دنیاست. +++++++ معلم بلاگ +++بنام ایزدمنّان حضرت معصوم (ع) میفرماید: کسی که ستمی ببیند و به آن صبرکند؛خداوند عزت او را بیفزاید.++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم یا مُقَلِِّبَ القُلوبِ وَ الاَبصار    یا مُدَبِّرَ اللَیلِ وَ النَهّاریا مُحَوِّلَ الحَولِ وَ الاَحوال           حَوِّل حالَنا اِلی اَحسَنِ الحال        **********880104باسمه تعالیحضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:دانشی که؛ به نااهل سپرده شود،تلف میشود.+++++++ معلم بلاگ +++بسمه تعالی حضرت رسول گرامی اسلام(ص)فرمودند:با آنکه باتوقطع رابطه کرده؛رابطه برقرارکن؛و به کسی که به توبدیکرده،خوبی کن.و حق رابگو اگرچهبه ضررت باشد.++++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم سال نو را به همه هموطنان ایرانی در ایران و جهان تبریک میگوییم
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388
X