ل

بسم الله الرحمن الرحیم          مهدی جان بیا که سخت در انتظار تو هستیم بیا که سالگرد خدمتگزاران این آب و خاک است.

عزیزان نمایندگان استان گلستان و وزارت راه و ترابری که در عزیمت به گرگان برای افتتاح فرودگاه آن جاودانه گشتند.الهی عجل لولیک الفرج

دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388

اشدیثاشقه& اثظشقلثقهذه

دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388
880217بسم الله الرحمن الرحیم/توبه:/اِنَّمَاَ التَّوبَةُ عَلَی اللهِ لِلّذَینَ یَعْمَلوُنَ السّوُءَ بجَهالَة ٍ ثُمَّ یَتَوُبوُنَ مِنْ قَریب ٍ فَاوُلئکَ یَتوُب اللهُ عَلَیْهِمْ وَکانَاللهُ عَلیما ً حَکیما ً.«تنها توبه را خداوند ازکسانی می پذیرد که ازسر نادانی به کارزشتی دست می یابندوتادیرنشده است بازمیگردند،تنها چنین کسانندکه خداوند درموردشان تجدیدنظرمیکند،که خدا دانا وحکیم است.«قرآن کریم ،سوره نساء آیه 17»+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/مولی الموحدین علی علیه السلام میفرمایند:::::::::توبیخ الذَّامّ لِلّدُنْیَا/(1)@وَقَدْ شَمع رجلا ًیَذم الدُّنْیَا: أَیُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْیَا،الْمُغْتَرُّبغُرُور  ِهَا، الْمَخْدُوعُ.(2)بأَبَاطِیلَهَا! أَتَغْتَرُّ بالدُّنْیَاثُمَّ تَذُمُّهَا؟أَنْتَ الْمُتَجَرَّمُ عَلَیْهَا،أَمْ هِیَ الْمُتَجَرَّمَةُ عَلَیْکَ؟مَتَی اسْتَهْوَتْکَ،أَم مَتی غَرَّتْکَ؟ أَبَمَصَارع ِ آبَائِکَ مِنَ الْبلَی أَم(3)بمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِکَ تَحْتَ الثَّرَی؟کَمْ عَلَّلْتَ بکَفَّیْکَ،وَ کَمْ مَرَّضْتَ بیَدَیْکَ !تَبْتَغِی لَهُمُ الشَّفَاءَ ،وَ تَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الأَطِبَّاءَ، غَدَاةَ لَایُغْنِی عَنْهُمْ دَوَاؤُکَ،(4)وَلَایُجْدِی عَلَیْهِمْ بُکَاؤُکَ.لَمْ یَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إَشْفَاقُکَ ،لَمْتُسْعَفْ فَیهِ بَطَلْبَتِکَ،(5)وَلَمْ تَدْفَعْ عَنَّهُ بقُوَّتِکَ! وَقَدْ مَثَّلَتْ لَکَ بهِ الدُّنْیَا نَفْسَکَ،وَبمَصْرَعِهِ مَصْرَعَکَ.(2)@محاسن الدُّنْیَا/إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْق‌ ٍلِمَنْ صَدَقَهَا،وَدَارُ عَافِیَة ٍ لِمَنْ فَهِمَعَنْهَا،وَدَارُ غِنی ً.(6)تَزَوَّدَ مِنْهَا،وَ دَارُ مَوْعِظَة ٍ لِمَنِ اتَّغَظَ بَهَا.مَسْجِدُ أَحِبَّائِ اللهِ،وَ مُصَلَّی مَلَا ئِکَةِ.(7)اللهِ،وَ مَهْبطُ وَحْی اللهِ،وَ مَتْجَرُ أَوْلِیَاءِ اللهِ اکْتَسَبُوافِهیهَاالرَّحْمَةَ،وَ رَبحُوا فِیهَا الْجَنَّةَ .فمَنْ ذَا یَذُمُّهَاوَ قَدْ آذَنَتْ ببَیْنِهَا،وَ نَادَتْ بفِراقِهَا، وَ نَعَتْ نفْسَهَا.(8)وَ أَهْلَهَا؛فمَثَّلَتْ لَهُمْ ببَلَائِهَا الْبَلَاءَ،وَشَوَّقَتْهُمْ بسُر ِور ِهاإِلَی السُّرُور  ِ؟ رَاحَتْ بَعَافِیَةٍ،وَ ابْتَکَرَتْ بفجِیَةٍ(نجمعة)تَرْغِیبا ً وَ تَرْهِیبا ً،وَ تَخْویفا ً وَ تَخْد ِیرا ً.(9)فذَمَّهَا ر ِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ،وَ حَمِدَهَا آخَرُون یَوْمَ الْقِیَامَةِ.ذَکَّرَتْهُمُ الدُّنْیَا فتَذَکَّروا،وَحَدَّثَتْهُمْ فصَدَّقُوا ، وَ وَعَظَتْهُمْ فاتَّعَظُوا.شنید مردی دنیارانکوهش میکند،فرمود:(1)توبیخ نکوهش کننده دنیا:/ای نکوهش کننده دنیا که خودبه غرور دنیا مغروری وبا باطل های آن فریب خوردی!                               (2)خودفریفته دنیایی وآن رانکوهش میکنی؟                 آیا تودر دنیا جرمی مرتکب شده ای؟کی دنیا تو راسرگردان کرد؟ ودرچه زمانی تورافریب داد؟آیا باگورهای پدرانت که پوسیده اند؟(تو رافریب داد؟)(3)یا آرامگاه مادرانت که درزیرخاک آرمیده اند؟ آیابا دودست خویش بیماران رادرمان کرده ای؟وآنان راپرستاری کرده دربسترشان خوابانده ای؟درخواست شفای آنان راکرده و ازطبیبان داروی آنهاراتقاضاکرده ای؟درصبحگاهان که داروی تو به حالآنان سودی نداشت.(4)وگریه توفایده ای نکرد،وترس توآنان را سودی نرساند،و آنچه میخواستی بدست نیاوردی،وبانیروی(5)وخودنتوانستی مرگ را ازآنان دورکنی،دنیا برای توحال آنان رامثال زد،وباگورهایشان،گورخودت رابهرُخ توکشید.(2)@خوبیهاو محاسن دنیا:/همانادنیا سرای راستی برای راست گویان،و خانهتندرستی برای دنیاشناسان،وخانه بی نیازی برای توشه گیران.(6)وخانه پندبرای پندآموزان است. دنیاسجده گاه دوستان خدا،نمازگاه فرشتگانالهی است.(7)،فرودگاه وحی خداوجایگاه تجارت دوستان خداستکه در آن رحمت خدا رابدست آوردند،وبهشت راسودبردند.چه کسی دنیا را نکوهش میکند؟وجداشدنش رااعلام داشته و فریادزد که ماندگارنیست وازنابودی خودواهلش خبرداده است؟(8)وحال آنکه (دنیا)بابلای خودبلاها رانمونه آورد،وباشادمانی خودآنان به شادمانی رساند.درآغاز شب به سلامت گذشت،امّا درصبحگاهان بامصیبتی جانکاه بازگشت تامشتاق کندوتهدیدنمایدوبترساندوهشدار دهد.(9)پس مردمی دربامدا باپشیمانی،دنیارانکوهش کنند،ومردمی دیگر روزقیامت آن رامی ستایند، دنیاحقائق رابه یادشان آورد،یادآور آن شدند،از رویدادها،برایشان حکایت کرد،اوراتصدیق کردند،واندرزشان داد،پند پذیرفتند.+++++++معلم بلاگ+++یاارحم الرّاحمین/سپاس:/وَّ اذ ِتَاَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئنْ شَکَرْتُمْ لَاَزیدَنَّکُمْ وَلَئنْ کَفَرْتُمْ انَّعَذابی لَشَدیدٌ.درمورد سپاس فرموده است:بی شک اگرسپاس گزارید،بر نعمت می افزائیم».((قرآن کریم،سوره ابراهیم آیه 7))+++معلم بلاگ+++یاارحم الرّاحمبنشهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد/ایام فاطمیه و سالروز شهادت امه ابیها حضرت زهرای مرضیه را خدمتحضرت بقیة الله الاعظم امام زمانمهدی موعود اروحنا لتراب مقدمه فداتسلیت و تعزیت گفته و امیدآن داریم که بتوانیم ازاین بزرگ نمونه و اسوهوفا و پرهیزگاری و عفاف و همه صفات خدایی بدرستی در راه ایجادجامعه نمونه اسلامی استفاده کنیمودرمقابل همان مخاطراتی که فاطمه(س)ایستاد مانیزبه پیروی از او درکنارحق همواره بایستیم و با همه شرک وراه غیرخدایی مبارزه کنیم همچنان کهزهرای مرضیه چنین جان شیرنش را درکنار مولی الموحدین نثار حق نمود تادین پیامبرمکرم اسلام(ص) جاودانه بماند و ابوسفیانها نتوانند آنرا به زمانجاهلیت بازگردانند .آری او شهیدشدبه دست ناکسان و مخفیانه و شبانه بخاک سپرده شد تا منافقان نتوانند از مرگ او به نفع خودشان بهره برداری کنند و فاطمه با شهادت خویش نیز دشمنانخدا و منافقان ظاهرالصلاح را برای همیشه تاریخ رسوا نمودوآری فقط در همه تاریخ این فقط ......فاطمه است که فاطمه است.هم او که میگوید به بهشت واردنمیشوم تااینکه بدانم بعدازمن بافرزندان من چه کردند؟فاطمه جان تو همواره حاودان درقلبشیعیانت هستی .مهدی جان بحول و قوه الهی یاری فرما مارا و تعجیل فرمادرظهورت.+++++++++++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم/قال مولی الموحدین(ع)فی نهج البلاغه::::::::::::::ذکرالموت/إِنَّ للهِ مَلَکا ً یُنَاد ِی فِی کُلَّ یَوْم  ٍ:/لِدُوا لِلمَوْتِ،وَ اجْمَعُوا لَلْفَنَاء ِ،وَ ابْنُوا لِلْخَرَاب ِ.ضرورت یادمرگ/خدا رافرشته ای است که هرروزبانگ میزند:/بزاییدبرای مردن،/وفراهم آورید برای نابودشدن/،وبسازیدبرای ویران گشتن.+++++معلم بلاگ+++یا قادر/حضرت امام رضا علیه السّلام میفرمایند:::::::::::::نماز را اول وقت بخوانیدو/                                   برآن مواظبت کنید.+++++معلم بلاگ+++یا فریاد رس/حضرت مولی المتقین علی علیه السّلام میفرمایند:اصناف النّاس فی الدّنیا:/الدُّنْیَا دَارُ مَمَرّ ً لَا دَارُ مَقَرّ ً،وَالنَّاسُ فِیهَا رَجُلَان ِ:/رَجُلٌ بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا،وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا.اقسام مردم دنیا:/دنیا گذرگاه عبوراست،نه جای ماندن؛ومردم درآن دو دسته اند:/یکی آن که خود را فروخت وبه تباهی کشاند،/و دیگری آنکه خود را خریدو آزادکرد.++++++معلم بلاگ +++یا قاضی الحاجات/حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله عَلَیْهِ وآله فرمودند:/پر ارج ترین عبادتها؛/مخفی ترین آنهاست.++++معلم بلاگ +++باسمه تعالی/دعا:/وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی اَسْتَجِبْ لَکْمُ إنَّ الّذینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرینَ«وخدای شمافرمودکه مرابا(خلوص دل)بخوانیدتا دعای شما رامستجاب کنم وآنان که ازدعاو عبادت من اعراض و سرکشی میکنند زود با ذلّت و خواری در دوزخ شوند»((قرآن کریم ،سوره مؤمن آیه60))++++++معلم بلاگ +++یا ارحم الرّاحمین/حضرت علی علیه السّلام درنهج البلاغه میفرمایند:حقوق الأصدقاء:/لاَیَکُونُ الصَّد ِیقُ صَد ِیقا ًحَتَّی یَحْفَظَ فِی ثَلَاث ٍ:/فِی نَکْبَتِهِ،وَ غَیْبَتِهِ،وَ وَفَاتِهِ.حقوق دوستان:/دوست ،دوست نیست مگرآنکه حقوق برادرش رادرسه جایگاه نگهبان باشد:/در روزکار گرفتاری،/هنگامیکه حضورندارد،/و پس از مرگ.++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم/استغفار :/وَمَن یَکْسِبْ أِثْما ً فَأِنَّمَا یَکْسِبُهُ عَلَی نَفْسِهِ وَکَانَ اْللَّهُ عَلِما ً حَکِیما ً.«هرآن که به بدی دست یابدیابرخود ستمی رواداردواز آن پس به درگاه خدا استغفارکند،خدای راآمرزش گرومهربان یابد».                               ((قرآن کریم ،سوره نساءآیه 110))+++معلم بلاگ+++یاکریم/حضرت رسول گرامی اسلام محمدبن عبدالله میفرمایند:/وقتی که به حضرت فاطمه(س)میگویند وارد بهشت شود/میگوید هرگز وارد نمیشوم تا بدانم؟/بعداز من با فرزندانم چه کردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟+++++معلم بلاگ +++یا قاضی الحاجات/حضرت علی بن ابیطالب علیه السّلام میفرمایند::::أربع فضائل:/مَنْ أَعْطِیَ أَرْبَعَا ً:/مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمْ الْإِجَابَةَ،وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوْبَةَ لَمْ یُحْرَم  ِ الْقَبُولَ،وَمَنْ أُعْطِیَ الْأِسْتَغْفَارَ لَمْ یُحْرَم  ِالْمَغْفِرَةَ،وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَم  ِ الزَّیَادَةَوتصدیق ذلک کتاب الله،قال الله فی الدّعاء«ادعونی أستجب لکم»و قال فی الاستغفار:«ومن یعمل سوءا ً أو یظلم نفسه ثمّ یستغفر الله یجدالله غفورا ًرحیما ً»وقال فی الشکر:«لئن شکرتم زیدنکم»وقال فی التوبة:«انما التوبة علی الله للّذین یعلمونالسّوء بجهالة ثمّ یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللهعلیهم وکان علیما ً حکیما ً.چهار ارزش برتر:/کسی راکه چهارچیز دادند،ازچهارچیزمحروم نباشد:بادعا از اجابت کردن،باتوبه از پذیرفته شدن،بااستغفاراز آمرزش گناه، باشکرگزاری از فزونی نعمت ها./*میگویم واین حقیقت موردتصدیق کتاب الهی است که درمورد دعاگفته است:«مرابخوانیدتا خواسته های شما رابپردازم»((قرآن کریم ،سوره مؤمن آیه60))درمورد استغفار گفته است:«هرآن که به بدی دست یابدیابرخود ستمی رواداردواز آن پس به درگاه خدا استغفارکند،خدای راآمرزش گرومهربان یابد».((قرآن کریم ،سوره نساءآیه 110))درمورد سپاس فرموده است:بی شک اگرسپاس گزارید،بر نعمت می افزائیم».((قرآن کریم،سوره ابراهیم آیه 7))ودرمورد توبه فرموده است:«تنها توبه را خداوند ازکسانی می پذیرد که ازسر نادانی به کارزشتی دست می یابندوتادیرنشده است بازمیگردند،تنها چنین کسانندکه خداوند درموردشان تجدیدنظرمیکند،که خدا دانا وحکیم است.«قرآن کریم ،سوره نساء آیه 17»+++++++معلم بلاگ +++یا قاضی الحاجات/گذشت:/اگراجتناب کنید از آن بزرگهای چیزهایی که مانهی کردیم؛مااز  سیئات شما میگذریم.« قرآن کریم» ++++++++++معلم بلاگ +++بسم اللهِ الرّحمن الرّحیم /حضرت علی علیه السّلام درنهج البلاغه فرمودند:فلسفة الاحکام الاسلامیة:/الصَّلَاةُ قَرْبَانُ کَلَّ تَقِیّ ً،والْحَجُّ جِهَادُکُلَّ ضَعِیف ٍ، وَلِکُلَّ شَیْء ِ زَکَاةُ الْبَدَن ِ الصَّیَامُ،وَجِهَادُالْمَرْأة ِ حُسْنُالتَّبَعُّل ِ.فلسفهء احکام الهی:/نمازموجب نزدیکی هرپارسایی به خداست،و حجاست. جهادهر ناتوان .هرچیزی زکاتی دارد،و زکاتتن،روزه و جهاد زن ،نیکو شوهرداری است.++++++++++++معلم بلاگ +++یاارحم الرّاحمین/حضرت نبی مکرم اسلام صلی اللهِ عَلَیْهِ وَآلهِ فرمود:کسب همه خوبیها ؛بوسیلهء عقل میسّراست.++++++++++معلم بلاگ+++ یا ایزدمنّان/قال علی عَلَیْهِ السّلام فی نهج البلاغه ::::::::::::الصَّدقة والرّزق:/اسْتَنْز ِلُوا الرَّزْقَ بالصَّدَقَةِ.صدقه راه نزول روزی:/روزی رابا صدقه دادن فرود آورید.++++++++معلم بلاگ+++یا قادرمتعال/حضرت محمدبن عبدالله صَلَی اللهِ عَلَیْهِ وَآلهِ فرمود:شخص خوش اخلاق و نرمخو؛خیردنیاو آخرت رابه خود اختصاص داده است.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند:خوشا به حال آنانکه باشهادت رفتند.+++++++++++معلم بلاگ+++یاربَّ الْعالَمین/دریع از فراموشی لاله ها.../مراسم گرامیداشت هشتمین سالگشتجان باختگان در راه اعتلای گلستان/عروج خونین سبک بالان مهاجر درآخرین پروازعشقسقوط یاک 40هشت نماینده محبوب مردم شریف استان گلستاندرمجلس شورای اسلامی دوره ششمبویژه شهیدان جاویدنمایندگان مردم گرگان وآق قلاحجة الاسلام والمسلمین دکترقندهاریومهندس هزارجریبیوشهیددکتردادمان وزیرراه وترابری ومعاونان ودیگرهمراهانمراسم بزرگداشت و یادبودی همراه بانماز جماعت مغرب و عشا به امامتحضرت آیة الله الاعظمی نورمفیدی نماینده معزز مقام معظم رهبری دراستان گلستانو مرثیه سرایی و سخنرانیحضرت حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادیبرگزارمیگردد.حضورسبز عزیزان مایه افتخار وتشکرو امتنان خواهدبود.+++معلم بلاگ +++یا ربَّ الْعالَمین/ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللهامواتا ً بل احیا ً عندربهم یرزقون.کسانی راکه در راه خدا کشته شدندمرده مپندارید،بلکه آنان زنده اند و درنزد پروردگارشان روزی میخورند.***معلم بلاگ ،سالروز شهادتوزیر محترم راه و ترابریو معاونان و هیئت همراه ونمایندگان شهیداستان گلستانرابه حضور مقام معظم رهبریوهمه مردم ایران اسلامیو کلیه اقشار استان گلستان تسلیت و تعزیت میگوید و از خداوندبرای خانواده هایشان و مردمقدرشناس ایران اسلامی و استان گلستان آرزوی صبرواستقامتدر راه اهداف شهدا را دارد.این عزیزان میآمدند تا درگرگان فرودگاه رابرای هواپیماهایپهن پیکر افتتاح کنند که دراین جهتبه لقاح الله پیوستند.یادشان همیشه در خاطره ها جاویدو راهشان چونان همیشه پررهروباد.+++++++++++معلم بلاگ+++یاارحم الرّاحمین/چاره این همه اصراف/قابل توجه دلسوزان در واحدهای نظارت نانوایی هابا بررسی که از نان های قلاج(بربری) بعمل آمده و براساس آمار گرفته شده؛اگر نانوایی ها تنبلی نکنند و نان را کشیده و بجایگرد؛ آنرا بصورت دراز بپزند میزان خمیری که بایددوربریزیم تقریبا" حدود 5% میشود که الان براثرتنبلی نانوایی ها در پخت نان دراز حدود 50% است.امیداست که دستگاههای نظارتی این بررسی رابه نانوایی ها تعمیم دهند تااز اصراف جلوگیری شود.++++++++++++معلم بلاگ+++یا ربّ الْعالَمین/وزیر محترم بازرگانی /حل مشکل حجاب/این مشکلی چندوجهی است.اما اگرشما جوراببلند یا روسری بلندو عریض بخواهید ویا پیراهنزنانه بلندو خوب بخواهید در دسترس نیست.آقای وزیر دشمن در شبیخون فرهنگی خود اینها رابرای ما تهیه دیده است و از مرزها بداخل میدهد یاعوامل آنها با نبود نظارت بر تولیدی های داخلی بهبازارمیدهندبنابراین لازم است تا شما به تولیدی هاو وارد کننده ها خط بدهید تا لباس و شال بلند وعریض و روسری بلندو عریض و لباس بلندوگشاد تولیدکنند تا عاشقان عفاف درجامعه باتولیدانبوهاجناس را ارزانتربخرند و نبود روسری و شال و چادر و پیراهن مناسب سبب حرکت آنها بسوی کم حجابی و سرانجام در طول مدت بسویبی حجابی نشود.که البته شرعا" دستگاههایی که باید نظارت براین روند داشته باشند نیز درپیشگاه الهی در گناهکسی که مثلا" میخواهد جوراب بلندبخرد اما مافیای موجود آن را بسیارکم به بازارمیدهد،شریک استعزیزان:تنها تبلیغ در رادیو و تلویزیون اثرندارد.باید یارانه را بجای دستگاههای تبلیغی به تولیدکننده چادر و روسری و شال و لباس استاندارداسلامی بدهید تا اولا" باتولید انبوه قیمت ارزان شودکه ناخودآگاه کشش بسوی این لباسها و جورابهایبلند و ضخیم و مناسب و اسلامی ایجادمیشود وبگذارید دیگران که حرف رادیوهای بیگانه رادرلباسپوشیدن رعایت میکنند به زحمت بیفتند نه آدم مسلمان متعهد و کنترل بر مرزها هم میتواند کهباعث عوض شدن لباس و پیراهن های کل و کوتاهآنان گردد که خودشان برای ضرر نکردن هماهنگنمایند.اگر چنین راهکارهایی رعایت شود در درازمدت موجبحرکت جامعه بسوی یک جامعه اسلامی میشود.***امیداست که با بهره گیری از این راهکارو تکمیل آنشاهد تقویت بنیانهای اسلامی و خرج یارانه ها درجهت ایجاد البسه و جادرو جوراب و شال و روسریاسلامی باشیم.این کارها باید دههاسال قبل انجام میشدتاامروز اثرآن مشهودباشد ولی......بازهم ماهی راهروقت از آب بگیری منفعت دارد.احرکم عندالله تعالی+++++معلم بلاگ+++
دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388

ل&ا

A:\ghadehari& hezargeribi.jpg

+++

یاربَّ الْعالَمین/

دریع از فراموشی لاله ها.../

مراسم گرامیداشت

هشتمین سالگشت

جان باختگان در راه اعتلای گلستان/

عروج خونین سبک بالان مهاجر درآخرین پروازعشق

سقوط یاک 40

هشت نماینده محبوب مردم شریف استان گلستان

درمجلس شورای اسلامی دوره ششم

بویژه شهیدان جاویدنمایندگان مردم گرگان وآق قلا

حجة الاسلام والمسلمین دکترقندهاری

و

مهندس هزارجریبی

و

شهیددکتردادمان وزیرراه وترابری ومعاونان و

دیگرهمراهان

مراسم بزرگداشت و یادبودی همراه با

نماز جماعت مغرب و عشا به امامت

حضرت آیة الله الاعظمی

نورمفیدی

نماینده معزز مقام معظم رهبری

دراستان گلستان

و مرثیه سرایی

و سخنرانی

حضرت حجة الاسلام والمسلمین

دری نجف آبادی

برگزارمیگردد.

حضورسبز عزیزان مایه افتخار و

تشکرو امتنان خواهدبود.

+++

معلم بلاگ

+++

 

 

 

دسته ها :
شنبه بیست و ششم 2 1388
X