بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام علی(ع)میفرمایند:بهترین عدالتیاری مظلوم است.+++معلم بلاگ+++بسمه تعالیحضرت زهرا سلام الله علیهامیفرمایند:کسی که عبادت خالصانه خود را بسوی خدا میفرستد /خداوند بزرگترین مصلحت خویش را بسویش فرومیفرستد.
+++
معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم              شهدا                                                   شمع محفل بشریتند.»امام خمینی (ره)«+++معلم بلاگ+++یا کریمحضرت امام علی(ع)میفرمایند:برایجهالت انسان همین بس /که هرچه مشنود/آنرا برای دیگری نقل میکند.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام هادی(ع)میفرمایند:خوپسندی /انسان را از یادگیری/بازمدارد.+++معلم بلاگ +یا کریمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:اَنَاالمَهدی.اَنَاقائِمُ الزَمان.منم مهدی.منم قائم زمانه.ای ولی عصر ای امام زمان بیا که بی تو بهار نمیشودبیا که رنج ها پایان نمیگیرد مگر به حضور تو.
+++
معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام علی(ع)میفرمایند:انسان ازدشمنش/ انتقامی/بالاتر از این نمیگیرد که/برفضائل خود بیفزاید.+++معلم بلاگ+++یاذالجلال والاکرام/حضرت امام رضا(ع)میفرمایند:هرکس سه روزآخرماه شعبان را روزه بگیرد وآن رابه ماه رمضان متصل نماید خداوند ثواب 2ماه رابرایش مینویسد+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:اَنَاالَّذی اَملَاءُهاعَدلا"کَمامُلِات جَورا".منم که زمین راازعدالت پرکنم همانگونه که ازستم آکندهباشد.+++معلم بلاگ+++یاذالجلال والاکرام/حضرت امام علی(ع)میفرمایند:نمازاول وقت/زندگی را شیرین میکند.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنیدکه/فرج شما در همان است.+++معلم بلاگ+++یاذالجلال والاکرام/حضرت امام کاظم(ع)میفرمایند:مهدی(عج)/از دیدگان مردم غایب میشود ولی/یادش/از دلها نمیرود.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت امام زمان(عج)میفرمایند:اَنَابَقیةُ اللهِ فی اَرضِه./منم بازمانده(حجتهای)خدادرزمین.آری مهدی جان/تو آخرین از خاندان نبوت وامامتی در زمین/بیا بیا بیا/ای نوگل فاطمه بیا ای عزیز ما، که ظهورت راثانیه شماری میکنیم.+++معلم بلاگ+++
دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 5 1388
X