صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 80575
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
ریاضی عمومی2نوبت2وحل آنها

بسم الله الرحمن الرحیم                  اساتیدو همکاران عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی میتوانند سوالات درس ریاضی عمومی2بیش دانشگاهی  تجربی را از آدرس زیر دانلود نموده و استفاده نمایند

البته آدرس فوق مذبوط به اداره کل سنجش وارزشیابی آموزش و ÷رورش است. 

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/8802pish/riyaziomomy2_olom_880228_1430.doc

 

ریاضی عمومی 2نوبت 1

بسم الله الرحمن الرحیم                  اساتیدو همکاران عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی میتوانند سوالات درس ریاضی عمومی2بیش دانشگاهی تجربی را از آدرس زیر دانلود نموده و استفاده نمایند

البته آدرس فوق مذبوط به اداره کل سنجش وارزشیابی آموزش و ÷رورش است. 

 http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/8802pish/riyaziomomy2_olom_880228.doc

 

دیفرانسیل2و حل آن نوبت2

بسم الله الرحمن الرحیم                  اساتیدو همکاران عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی میتوانند سوالات درس دیفرانسیل و انتگرال 2و حل آنها راکه بصورت هماهنگ برگزار شده

است را از آدرس زیر دانلود نموده و استفاده نمایند

البته آدرس فوق مذبوط به اداره کل سنجش وارزشیابی آموزش و ÷رورش است. 

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/8802pish/hesabdifransiyel_olomriyazi_1430.doc.doc

 

دیفرانسل و انتگرال2 توبت 1

بسم الله الرحمن الرحیم                  اساتیدو همکاران عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی میتوانند سوالات درس دیفرانسیل 2و حل آن را از آدرس زیر دانلود نموده و استفاده نمایند

البته آدرس فوق مربوط به اداره کل سنجش وارزشیابی آموزش و ÷رورش است. 

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/8802pish/hesabdifransiyel_olomriyazi_870226.doc.doc

 

عربی1کشوری26شهریور

بسم الله الرحمن الرحیم                  اساتیدو همکاران عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی میتوانند سوالات درس عربی1 برگزارشده ئر 26شهریور88و حل آن که بصورت کشوری برگزارشده است را از آدرس زیر دانلود نموده و استفاده نمایند

البته آدرس فوق مذبوط به اداره کل سنجش وارزشیابی آموزش و ÷رورش است. 

 http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/28806avval/8806260900110002.doc

 

عربی1هماهنگ کشوری نمونه عصر و حل آنها

بسم الله الرحمن الرحیم                  اساتیدو همکاران عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی میتوانند سوالات درس عربی1نوبت عصرو حل آن را از آدرس زیر دانلود نموده و استفاده نمایند

البته آدرس فوق مذبوط به اداره کل سنجش وارزشیابی آموزش و ÷رورش است. 

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/28806avval/8806091430110002.doc 

 

والات عربی سال اول هماهنگ کشوری و حل آنها

بسم الله الرحمن الرحیم                  اساتیدو همکاران عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی میتوانند سوالات درس عربی سال اول را از آدرس زیر دانلود نموده و استفاده نمایند

البته آدرس فوق مذبوط به اداره کل سنجش وارزشیابی آموزش و ÷رورش است. 

 http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/28806avval/8806090900110002.doc


دسته ها :
چهارشنبه هشتم 7 1388
X