صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 80564
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 یا حکیم ] برنج دوای تویت روده و رفع بواسیر ]حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]برنج طعامی است که ما بیماران خود رابوسیله آن  درمان میکنیم.برنج برای تقویت روده هاو رفع بواسیربسیار سودمنداست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بردباری و دانش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنْ عَلَامَات ِالْفِقْهِ الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ [.؛ازنشانه های فهم.خویشتن داری دردانستن است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][توسعه و گشایش بر زن و فرزند] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]صَاحِبُ الْنَّعْمَةِ یَجِبُ اَنْ یُوَسَعَ عَلَی عِیَالِهِ [.؛برای اشخاص توانا لازم است که بر زن وفرزند خود توسعهوگشایش دهند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بنام ایزدمنّان ] [ آلوی تازه دوای صفرا ] حضرت امام موسی بن جعفر (ع) میفرمایند: ]آلوی تازه حرارت معده را فرونشاند و صفرا را از جوشش بازدارد.و آلوی خشک رانیز فوائد بسیاری دارد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][برادر ِ بزرگ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْاَخُ الْاَکْبَرُ بمَنْز ِلَةِ الْاَبِ.؛ [برادر بزرگتر بجای پدراست(وبزرگداشت او لازم است)].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پاکیزگی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنْ اَخْلَاق ِالْاَنْبیآءِ:اَلتَّنَظُّفِ [.؛پاکیزگی ازصفات انبیا است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا قاضی الْحاجات ] [ کمتر بنگرید ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ] به آنانکه بیماری واگیردار دارند کمتر بنگرید .تا از خطر واگیر ایمن بمانید. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حرص و حسد مایه نابودی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِیَّاکُمْ وَالْحِرْصَ وَالْحَسَدَ فإنَّهُمَا أهْلَکَاالْأمَمَ السَّالِفَةَ [.؛ازحرص وحسددوری کنید.چه این دوصفت ملتهایی را درزمانهای گذشته نابود کرده اند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][راستگویی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]عَلَیْکُمْ بالصِّدْق ِوَاِیّاکُمْ وَالْکِذْب ِ [.؛راستگو باشیدوازدروغ بپرهیزید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا رحیم ] [ داروی خوره ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ]قوم یهود از بیماری خوره ایمن شدند زیرا : چغندر بسیار میخوردند . ] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][رفع نیازمندیهای مردم ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِحْر ِصُوا عَلَی قَضَاءِ حَوَائج ِالْمُؤْمِنِین َوَاِدْخَال ِالسُّروُر  ِعَلَیْهِمْ وَدَفْع ِالْمَکْرُوهِ عَنْهُمْ [.؛برای رفع نیازمندی های مردم وخوشحال کردن ایشان ورفعنگرانی ازآنان جدیت کنید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دیدار و استواری دوستی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]تَزَاوَرُواتَحَابُّوا [.؛بدیداریکدیگربروید.تادوستی شمااستوارگردد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاکریم ] [سیب داروی وبا ] حضرت امام موسی کاظم (ع) میفرمایند: ]مکه هدف حملهء وبا شده بود. امام به ابویوسف قندی که درمکه بسرمیبرد چنین مرقوم فرمود:   برای رهایی از این بلا سیب بخورید .ابویوسف میگوید: بدین دستور عمل کردیم و نجات یافتیم .].+++وبلاگ معلم+++بسم الله الرحمن الرحیم ][ترک عبادت خدا برابر ازدست دادن دوستی ما] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَاتَدَعُواالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْاِجْتِهادَفِی الْعِبَادَةِ اِتِّکَالا ًعَلَی حُبِّ آل ِمُحَمَّد ٍ [.؛هرگز بامیددوستی خاندان پیامبر.عمل صالح را.وعبادت خداراترک مکنید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][ترک گناهان ؛پارسایی است] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَار ِم اللهِ وَالْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِن ِ [.؛هیچ پارسایی سودمندترازترک گناهان وخودداری ازآزارخلقنیست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاارحم الرّاحمین] [دوای گزش ک‍‍‍ژدم ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ]برموضع کژدم گزیده نمک بپاشید و آن نمک رابا انگشت تا آنجا بمالند که آب شودو آنگاه فرمودند:      اگر مردم میدانستند خاصیت نمک چیست؟ هرگز به    تریاق نیازمند نمیشدند.] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][کارهای خیر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَجَلُّ الْخَلَایق ِوَ اَکْرَمُهَا اِصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ وَ اِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَتَحْقِیقُ اَمَل ِالْامِل ِ [.؛بهترین صفات وارزنده ترین آنهاانجام کارهای نیک وسودمندوکمک به گرفتاران.وبه انجام رساندن آرزوی آرزومندان است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بیهودگی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلتَّفْر ِیطُ مُصِیبَةُ ذَو ِی الْقُدْرَةِ [.؛بیهودگی وبهره نبردن ازامکانات.مصیبتی است برای صاحبان قدرت.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا مدبّر [ [دانه کُنْدُر ] حضرت امام امیرالْمؤمنین علی (ع) میفرمایند: ]در طغیان بلغم دانهء کَنْدُر رابجوید.  بلغم در مزاج شما آرام خواهد یافت].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسودی آبرو رامیبرد] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْبُخْلُ یُمَزّ ِقُ الْعِرْضَ [.؛بخل وتنگ چشمی.حیثیت وآبروی شخص رامیبرد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][نیکوکاری] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْعُرْفُ ذَخِیرَةُ الْاَبَدِ [.؛نیکوکاری.پس اندازی جاودان است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا الله [ [ تره داروی بواسیر ] رنج بواسیر را بوسیله « تره » برطرف سازید  .        تره داروی بواسیر است. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دعا و کوشش برای آن] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ سَئَلَ اللهَ التَّوْفِیقَ وَلَمْ یَجْتَهدْ فَقَدِاسْتَهْزَءَ بنَفْسِهِ.[؛هرکه تقاضای توفیق از خدا بنمایدوخودنکوشدگویی خودرامسخره کرده است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پناه بر خدا و توبه صادق] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ نَعَوَّذَ باللهِ مِنَ النَّار  ِوَ لَمْ یَتْرُکْ شَهَوَاتِ الدُّنْیَا فَقَدِ اسْتَهْزَءَبنَفْسِهِ.؛[هر آنکس از عذاب آتش به خداوند پناه برد ولی دست ازشهوات و لذات نامشروع دنیا برندارد . خویشتن را مسخره کرده است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++باسمه تعالی [ [تقویت نطفه] حضرت امام علی بن ابیطالب (ع) میفرمایند: ]شیر وعسل مواد حیاتی رادرنطفه تقویت میکند. آنانکه از نعمت فرزند محرومند.سزاواراست از     شیر و عسل «آمیخته بهم»بنوشند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][انجام هرکار از راهش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ طَلَبَ الْاَمْرَمِنْ وَجْههِ لَمْ یَزَلْ [.؛هرکس کاری راازراه آن انجام دهد نمی لغزد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][نیکوکاری و عاقبت اندیشی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْبرُّ غَنِیمَةُ الْحَاز ِم.؛[نیکوکاری.عنیمت اشخاص دوراندیش است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][مشکلات دوستی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْحُبُّ دَاعِی الْمَکَار ِهِ [.؛دوستی.موجب مشکلاتی است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوای سلس البول ] حضرت امام محمدباقر (ع) میفرمایند: ]برای رفع «سلس البول» از این دوا استفاده شود:اسفند راشش بار با آب سردو یکبار باآب گرم بشوئیدوبعد درسایه خشکش کنید.آنگاه باروغن کنجد چربشکنید.این دارو شمارا از آن عارضه که به مثانه شماست ؛شفا خواهد داد؛ باذن الله تعالی. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوگروه مردم:] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلنَّاسُ ضَرْبَانِ:بَالِغٌ لَایَکْتَفِی وَطُالِبٌ لَایَجِدُ [.؛مردم دو گروهند:دسته ای بآرزو رسیده که قانع نیستند ودسته ای تکاپومیکنندونمی رسند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بادوستان فروتن و گشاده رو باش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِصْحَبِ الصَِدِیقَ بالتَّوَاضُع ِوَالْعَدُوَّبالتَّحَرُّز  ِوَالْعَامَةَ بالْبشْر  ِ.[؛بادوستان فروتن باش وازدشمن احتیاط کن وبامردم گشادهرو باش.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یامستعان[[دوای اسهال ] حضرت امام محمد باقر (ع) میفرمایند: ]قدری از گل ارمنی بر روی آتش تفتیده کنید و به بیمار اسهال از آن بخورانید تا انقلاب درونیش آرام گیرد].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][رابطه پیروزی و گذشت] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَاالْتَقَتَ فِئَتَانِ قَطُّ اِلَّانُصِرَاَعْظَمُهُما عَفْوا" [.؛هیچ دو گروهی با هم ستیز نکنند.مگر پیروزی ازآن دسته است که گذشت داشته باشد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یارَبَّ الْعَظِیم [دوای اسهال]حضرت امام امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند: ]شربتی که از عسل وآب باران تهیّه شود طغیان اسهال رافرو خواهد نشانید].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][سور ازدواج] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنَ السُّنَّةِ اِطْعَامُ الطَّعَام  ِ عِنْدَالتَّزْو ِیج ِ [.؛مهمانی دادن هنگام ازدواج ازسنتهای پیامبراست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاقاضی الْحاجات[[دوراندیشی ] اِذَا اِقْتَرَنَ الْعَزم بالْحَزم ،کَمَلَت السَعَادَةِ[ هنگامی که تصمیم بادوراندیشی همراه شود؛ سعادت کامل میگردد] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بدترین مردم ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِنَّ شَرَّالنَّاس ِمَنْ اَکَلَ وَحْدَهُ [.؛]بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا میخورد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++[خوش تدبیری موجب عمرطولانی ] حضرت امام  (ع) میفرمایند: ]مَنْ سَاءَ تَدْبیر  ِ؛تَعْجَل تَدْمِیر  ِ[هرکس تدبیرش بدباشد، نابودیش زودتراست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog++بسم الله الرحمن الرحیم ][بوسه مادر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاُمَّ عَلَی الْفَم.؛[مادر میتواند لبهای فرزند خود را ببوسد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاارحم الرّاحمین [[حجامت دوای دندان درد] حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]حجامت درد دندان را علاج می کند].+++معلم بلاگ+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][خواهر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاُخْتِ عَلَی الْخَدَّ.[؛خواهربایدگونه را ببوسد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاکریم][برق جلای چشمان] حضرت امام موسی کاظم  (ع) میفرمایند: ]به سبزه زارها وآبهایی که در نهرها روانند و چهره های زیبا بنگرید ؛تا چشمانتان برق و جلا بگیرد.].+++معلم بلاگ+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پیشانی پیشوایان ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاِمَام  ِبَیْنَ عَیْنَیْهِ.؛[وتنهایی پیشانی پیشوایان رامیتوان بوسید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++
دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
X