صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 80582
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
سوالات تاریخ ایران و جهان 2سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات تاریخ ایران و جهان2 سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881024_TarikhIranJahan2.doc
شنبه 10/11/1388-9:45
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات ادبیات فارسی تخصصی سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات ادبیات فارسی تخصصی سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881023_AdabiatFarsiT2.doc
شنبه 10/11/1388-9:41
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات آرایه های ادبی سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات آرایه های ادبی سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881022_Araye_adabi.doc
شنبه 10/11/1388-9:37
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات جغرافیا2 سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات  جغرافیا2سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881021_Joghrafia2.doc
شنبه 10/11/1388-9:33
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات فارسی تخصصی سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات فارسی تخصصی سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881019_ZabanFarsiTakhasosiEO.doc
شنبه 10/11/1388-9:29
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات فلسفه و منطق سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات فلسفه و منطق سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881017_Falsafe_Jadid.doc
شنبه 10/11/1388-9:23
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات عربی 3سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات عربی3 سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881015_arabi3_ensani.doc
شنبه 10/11/1388-9:17
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات جامعه شناسی 2سال سوم علوم انسانی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات جامعه شناسی2 سال سوم علوم انسانی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881013_jamea_shenasi.doc


دسته ها :
چهارشنبه جهاردهم 11 1388
X