صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 80605
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
سوالات زیست شناسی2و آزمایشگاه سال سوم علوم تجربی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات زیست شناسی2و آزمایشگاه سال سوم علوم تجربی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881024_ZistShenasi2.doc

شنبه 10/11/1388-9:3
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881022_ZaminShenasi.doc

شنبه 10/11/1388-8:58
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات ریاضی 3 سال سوم علوم تجربی دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات ریاضی3 سال سوم علوم تجربی به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881013_riazi3_tajrobi.doc

شنبه 10/11/1388-8:27
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات حسابان سال سوم ریاضی فیزیکادر دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات حسابان سال سوم ریاضی فیزیک به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881024_Hesaban.doc
دوشنبه 5/11/1388-10:30
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات ادبیات فارسی 3 سال سوم ریاضی فیزیکادر دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی

سوالات ادبیات فارسی3 سال سوم ریاضی فیزیک

 به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت

آموزش و پرورش

 

آماده شده است که تقدیم همکاران

 

ودانش آموزان عزیز میگردد :

 

با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

 

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881023_AdabiatFarsi3.doc
دوشنبه 5/11/1388-10:8
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات هندسه 2سال سوم ریاضی فیزیکادر دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات هندسه 2  سال سوم ریاضی فیزیک به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881022_Hendese2.doc
دوشنبه 5/11/1388-9:8
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالاتشیمی 3 وآزمایشگاه سال سوم ریاضی فیزیکادر دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی

سوالات شیمی3وآزمایشگاه سال سوم ریاضی فیزیک به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش

آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881021_Shimi3.doc
دوشنبه 5/11/1388-9:1
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات زبان فارسی3 سال سوم ریاضی فیزیکادر دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات زبان فارسی 3 سال سوم ریاضی فیزیک به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881019_ZabanFarsi3RT.doc
یکشنبه 4/11/1388-10:17
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات فیزیک3 و آزمایشگاه سال سوم ریاضی فیزیکادر دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات فیزیک 3و آزمایشگاه سال سوم ریاضی فیزیک به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881017_Fizik3Riazi.doc
یکشنبه 4/11/1388-9:54
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
سوالات عربی 3 سال سوم ریاضی فیزیکادر دی ماه 88و جواب آنها:
بسمه تعالی سوالات عربی 3 سال سوم کلیه رشته ها به همت اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش آماده شده است که تقدیم همکاران ودانش آموزان عزیز میگردد : با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید

سوالات رابر رایانه خود دانلود کنید

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/138810nazari/881015_arabi3_riyazi_yajrobi.doc

دسته ها :
چهارشنبه جهاردهم 11 1388
X