+++ 

بسم الله الرحمن الرحیم

[دعای ندبه]

[دعای کمیل از سال 74در منازل اعضای هیئت امام علی (ع) در صبحهای جمعه برگزارمیشد که با ساخت مسجدامام علی (ع) گرگان ؛ (باوجود نیمه تمام بودن ساختمان مسجد)از هفته قبل در صبحهای جمعه دعای ندبه در مسجدامام علی(ع) گرگان بعداز نماز صبح برگزار شده است و از حضور مؤمنان و مؤمنات استقبال میگردد.]

http://emamalimosgu.tebyan.net/index.aspx 

+++

+++


دسته ها :
پنج شنبه اول 7 1389
X