+++   باسمه تعالی لزوم بررسی مسائل مالی در آموزش وٍِ÷رورش چندسال قبل در آموزش و ÷رورش گلستان ؛اولین مدیرکل این استان نوبنیاد دستور داد برای بیمه دانای اولیای فرهنگیان از حقوق ها کم کنند ولی بعداز مدتی معلوم شد که از کسانی که سن اولیایشان بالای 60 سال است نبایستی کم میکردند بارها به اداره کل و ادارات مطبوع مراجعه شد ولی مبلغ را برگشت ندادند که البته حدود 100نفر بابت این قضیه از اداره طلبکارند که باوجودیکه بیمه دانا حتی کارت هم صادرنکرده بود و هیچ استفاده ای هم از بیمه دانا نشده بود با این وجود حدود 7ماه از حقوق این بندگان خدا کسر شد که تا کنون کسی جوابگوی بیش از 500 هزار تومان بالاکشیده شده نشد و آقای مهران و مومنی مسئولین دایره رفاه آموزش و ÷رورش بازنشسته شدند و مسئول مربوطه در اداره کل آقایان جلالی و رضائی نیز جوابگوی حق و حقوق این حدود100 نفر ی که شکایت کرده بودند و حقشان را میخواستند نشدند. فکرمیکنم باید از مدیرکل اسبق محمدی راد و بقیه آقایان حقمان را در روز محشر بگیریم زیراکه در این جهان خاکی که فریاد رسی نیست؟ شاید باشدبسم الله .... خلاصه از اینگونه مطالب در آموزش و ÷رورش زیاداست تاکه حق مظلومان را از گلوی ظالمان بیت المال بیرون بکشد خدا داند و بس .           ++++++++++++++ معلم بلاگ +++         
دسته ها :
يکشنبه سیزدهم 5 1387
X